Greece Participants

Teachers:

Thomas  Kyriazis
Balafa Maria
Lena Avdelidou

Students:

Gkropas Michail,
Bampouris Christos-Nektarios
Balatsoukas Charalampos,
Ballas Achilleas
Bantolia Efthimia
Tampratzi Agelliki
Tsoutsourelis Christos
Dialesioti Evangelia
Dragoutsou Eleni
Kassi Anastasia
Alexopoulou Magdalini
Akrivou Ekaterini