Greece Participants

Teachers:

Thomas  Kyriazis
Balafa Maria

Students:

Gkropas Michail
Bampouris Christos-Nektarios
Balatsoukas Charalampos
Ballas Achilleas